חדשות בטיפול באוטיזם

האם טיפולים מבוססי ידע מגיעים לידי יישום בשטח? הכשרת מטפלים לשימוש בטיפול מבוסס ידע

מטרת המחקר היתה לבדוק מענה אפשרי לעובדה שטיפולים מבוססי ידע, שנמצאו יעילים, אינם מגיעים לילדים בקהילה. מדד לאיכות ההתערבות היא הליך שנקרא איכות היישום Fidelity of implementation, הדרגה בה הטיפול מבוצע כהלכה. במחקר הכשירו מורים לחינוך מיוחד ב3 שיטות טיפול מבוססות עדויות: DTT discrete trial training, PRT pivotal response training ו functional routines. הממצאים הראו שדרושות הרבה שעות השקעה והכשרה כדי לעמוד בקריטריונים של איכות היישום, יותר מורים עמדו בקריטריונים של איכות היישום בשיטת DTT (קרוב ל50% תוך שנה). פחות מורים עברו את איכות היישום בשיטת PRT (קרוב ל20%). ההסבר לפער בין ההגעה לאיכות היישום בין השיטות מובן למי שמתמצא בשיטות: DTT היא שיטה מאוד מובנית וקלה יחסית לביצוע, בעוד שPRT היא שיטה ה

Psychol Sch. 2015 Feb 1;52(2):181-195. Training Teachers to use Evidence-Based Practices for Autism:

מטרת המחקר היתה לבדוק מענה אפשרי לעובדה שטיפולים מבוססי עדויות (מדעיות) אינם מגיעים לילדים בקהילה כפי שעוצבו וכפי שנמצאו יעילים. מדד לאיכות ההתערבות היא הליך שנקרא איכות הישום fidelity of implementation, הדרגה בה הטיפול מבוצע כהלכה. במחקר הכשירו מורים לחינוך מיוחד ב3 שיטות טיפול מבוססות עדויות:DTT discrete trial training, PRT pivotal response training ו functional routines. הממצאים הראו שדרושה הרבה שעות השקעה והכשרה כדי לעמוד בקריטריונים של איכות הישום, יותר מורים עמדו בקריטריונים של איכות הישום בשיטה DTT (קרוב ל50% תוך שנה). פחות מורים עברו את איכות הישום בשיטה PRT (קרוב ל20%). ההסבר לפער בין ההגעה לאיכות ישום בין השיטות מובן למי שמתמצא בשיטות: DTT היא שיטה מאוד מובנית וקלה יחסית לביצוע, בע

Archive
Search By Tags
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

לפרטים נוספים:

kerensf@gmail.com

© 2015 by Key Lessons. Proudly created with Wix.com