חיפוש
  • Keren Sagiv Friedgut

A Randomized Clinical Trial Comparison Between Pivotal Response Treatment (PRT) and Structured Appli


מחקר שרצה להשוות שתי שיטות טיפול PRT - Pivotal Respnse Treatment טיפול התנהגותי נטורליסטי Vs ABA- Applied Behavioral Analysis טיפול התנהגותי יותר מובנה הנבדקים היו 30 ילדים עם אוטיזם, ורבאלים בגילאי 6 עד 11, שחולקו בצורה אקראית לשתי קבוצות. אחת הקבוצות קיבל טיפול ABA במשך 3 חודשים והשנייה קיבלה טיפול PRT כל המטפלים עברו את קריטריון איכות הישום- fidelity of implementation. לכל ילד בדקו את MLU- Mean Length Utterance (מדד שפתי בהתפתחות שפה בילדים שמודד את מספר ההברות הממוצע עד להפסקה בדיבור) את המיומנויות תקשורתיות חברתיות (על ידי שאלוני CCC – Childrens Communication Checklist להורים ולמורים) לפני ואחרי ההתערבות. תוצאות המחקר הראו שאחרי 3 חודשים PRT היה אפקטיבים יותר הן במטרה הישירה- MLU והן במיומנויות פרגמטיות, יוזמה, הבנה, שפה סטראואטיפית והקשר.

הערותי: מחקר מעניין שנערך בשיתוף עם המכון ללימוד מדעי הקוגניציה בטהרן לאוניברסיטת UCSB בקליפורניה. בין המחקרין הבודדים בתחום הטיפול באוטיזם שנעשה בסטנדרט מחקרי גבוה- RCT- Randomized Control Trial, ונעשה בילדים גדולים יחסית (גיל 6 עד 11 שאינם מגיבים במהירות להתערבות כמו בגיל הרך). המחקר הזה תרם לגוף ידע שהראה שהתערבויות נטורליסטיות התנהגותיות מביאות לשיפור מהיר יותר ובמדדים שלא היו המטרה הראשונית של הטיפול.

#wedding #PRT #PivotalResponseTreatment #ABA #AppliedBehavioralAnalysis #RCT #randomized

0 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

לפרטים נוספים:

kerensf@gmail.com

© 2015 by Key Lessons. Proudly created with Wix.com