האם למוח הקטן (צֵרֶבֵּלוּם) תפקיד בהתפתחות אוטיזם?

תקציר מאמר מNature

Emerging connections between cerebellar development, behaviour and complex brain disorders Aaron Sathyanesan 1*, Joy Zhou2,3, Joseph Scafidi 1,4, Detlef H. Heck5,

Roy V. Sillitoe2,3,6 and Vittorio Gallo1,4

בניסיון להבין לקויות נוירוהתפתחותיות מורכבות, כמו אוטיזם, חשוב להבין לא רק את התפתחות רשתות הנוירונים של המוח הגדול (צרברום- החלק במוח הידוע שמווסת את הפונקציות הקוגנטיביות והרגשיות, קרי- תפקודים גבוהים), אבל גם הבנה התפתחות רשתות בין המוח הקטן (צֵרֶבֵּלוּם- החלק במוח הידוע כמווסת תנועות מוטוריות) למוח הגדול.

הצטברו עדויות שפגיעות מבודדות במוח הקטן, גורמים ללקויות בתפקודים גבוהים כמו תפקודים ניהוליים, זיכרון ושפה.

כמו כן ידוע שהמוח הקטן משתתף בעיבוד התחושתי (אינטגרציה ועיבוד סומטוסנסורית). לילדים עם אוטיזם למשל, יש לקויות באינטגרציה של אינפורמציה שמיעתית וויזואלית. ואכן מחקרים אחרונים מראים שהקלט של רכיבים ויזואלים ושמיעתיים בזמן גירויים של שפה, אצל ילדים עם אוטיזם, מגיעים בתזמונים לא תקינים בגלל הפגיעה בעיבוד. אינפורמציה כזו מפתחת את ההבנה שפגיעה ״נמוכה״ במוח הקטן, בעיבוד התחושתי, תפגע דרך הקשרים של המוח הקטן למוח הגדול, בהתפתחות תפקודים גבוהים כמו שפה ומיומנויות חברתיות.

גירויים חשמליים לא פולשניים כמו transcranial direct current stimulation tDCS, הפך לפופולארי לטיפולים בהפרעות של המוח הקטן. יש מחקרים שמראים שtDCS מכוון למוח הקטן, משפר הפרעות יציבות, הפרעות תנועה וprocedural learning. כמו כן יש מחקרים שמראים שיפור בהפרעות בלמידה לא מוטורית: שפה וזיכרון עבודה. המאמר מזכיר גם גירויים חשמליים פולשניים ותרופות כשיפור תפקודי במוח הקטן.

לסיכום מחקרים חלוציים קוראים תיגר על הפרדיגמה שהמוח הקטן אחראי באופן עיקרי להתנהגויות מוטוריות אלא יש לו תפקיד חשוב בהתפתחות של התנהגויות לא מוטוריות של המוח הגדול. יתכן שעתיד הטיפול בהפרעות ההתפתחותיות תכלול טיפול פיזיותרפיסטי, תרופתי או גירויים חשמליים על המוח הקטן.


Featured Posts
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags