• לפרטים נוספים אודות תוכניות ההסמכה

  • לפרטים אודות הרישום

  • לשאלות על שיטות הטיפול

  • בכל עניין אחר
    kerensf@gmail.com