חדשות בטיפול באוטיזם

Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism Spectrum Disorder: A Comp

קבוצת חוקרים שמפרסמת כל מספר שנים סקירה שיטתית של טיפולים והתערבויות באוטיזם שנמצאו מועילים בבדיקה מדעית. החוקרים סקרו 29,105 מחקרים ובחרו מתוכם 456 מחקרים שנמצאו עומדים בקריטריונים קפדנים של בדיקה מדעית. פרסום מחקר כזה מקל על עבודת מטפלים והורים שמחפשים התערבויות שנמצאו יעילות. הטיפולים הנסקרים מחולקים לשני סוגים: טיפולים שנותנים מסגרת טיפולית כוללנית (הגדרה של: מסגרת הטיפולים, האסטרטגיות ותכני הטיפולים והמטרות עליהם עובדים, האינטנסיביות- מספר השעות השבועי ומשך הזמן שהילד בטיפול). לטיפולים אילו קוראים בשפה המקצועית CTM Comprehensive Treatment Models. טיפולים אילו נמדדים במספר משתנים בהתקדמות הילד. טיפולים מסוג זה הם Pivotal Response Treatment ו Early Start Denver. בנוסף נכללו טיפולים ממוקד

Archive
Search By Tags
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

לפרטים נוספים:

kerensf@gmail.com

© 2015 by Key Lessons. Proudly created with Wix.com