חדשות בטיפול באוטיזם

התפתחות טיפולים מבוססי ידע באוטיזם

חשוב לי שתבינו את ההיסטוריה המחקרית שהובילה להתפתחות הטיפולים החדשניים באוטיזם. הצורך לפתח טיפול בגיל הרך על מנת לשפר את עתיד הילדים, הובילה למספר טיפולים, בעלי מכנה משותף, הנקראים NDBI- Naturalistic Developmental Behavioral Intervention.טיפולים חדשניים אלו התפתחו מהטיפולים ההתנהגותיים המסורתיים, אך על המרכיב ההתנהגותי ה-Behavioral, נוספו מאפיינים ומרכיבים חשובים:Naturalistic- טבעיים, כלומר ההתערבות מיושמת בסביבה טבעית לילד, או בסביבה המחקה את הסביבה בה הילד יצטרך את המיומנות. Developmental- התפתחותיים, כלומר מלמדים את הילד מיומנויות שהן בטווח היכולות שהילד מסוגל לבצע באמצעות עזרה, אך עדיין לא יכול לבצע באופן עצמאי.מה שקרוי בשפה מקצועית אזור ההתפתחות המקורב או zone of proximal development. (

התפתחות טיפולים מבוססי ידע באוטיזם

חשוב לי שתבינו את ההיסטוריה המחקרית שהובילה להתפתחות הטיפולים החדשניים באוטיזם. הצורך לפתח טיפול בגיל הרך על מנת לשפר את עתיד הילדים, הובילה למספר טיפולים, בעלי מכנה משותף, הנקראים NDBI- Naturalistic Developmental Behavioral Intervention. טיפולים חדשניים אלו התפתחו מהטיפולים ההתנהגותיים המסורתיים, אך על המרכיב ההתנהגותי ה-Behavioral, נוספו מאפיינים ומרכיבים חשובים: Naturalistic- טבעיים, כלומר ההתערבות מיושמת בסביבה טבעית לילד, או בסביבה המחקה את הסביבה בה הילד יצטרך את המיומנות. Developmental- התפתחותיים, כלומר מלמדים את הילד מיומנויות שהן בטווח היכולות שהילד מסוגל לבצע באמצעות עזרה, אך עדיין לא יכול לבצע באופן עצמאי. מה שקרוי בשפה מקצועית אזור ההתפתחות המקורב או zone of proximal development

Archive
Search By Tags
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

לפרטים נוספים:

kerensf@gmail.com

© 2015 by Key Lessons. Proudly created with Wix.com