A Randomized Clinical Trial Comparison Between Pivotal Response Treatment (PRT) and Structured Appli

מחקר שרצה להשוות שתי שיטות טיפול PRT - Pivotal Respnse Treatment טיפול התנהגותי נטורליסטי Vs ABA- Applied Behavioral Analysis טיפול התנהגותי יותר מובנה הנבדקים היו 30 ילדים עם אוטיזם, ורבאלים בגילאי 6 עד 11, שחולקו בצורה אקראית לשתי קבוצות. אחת הקבוצות קיבל טיפול ABA במשך 3 חודשים והשנייה קיבלה טיפול PRT כל המטפלים עברו את קריטריון איכות הישום- fidelity of implementation. לכל ילד בדקו את MLU- Mean Length Utterance (מדד שפתי בהתפתחות שפה בילדים שמודד את מספר ההברות הממוצע עד להפסקה בדיבור) את המיומנויות תקשורתיות חברתיות (על ידי שאלוני CCC – Childrens Communication Checklist להורים ולמורים) לפני ואחרי ההתערבות. תוצאות המחקר הראו שאחרי 3 חודשים PRT היה אפקטיבים יותר הן במטרה הישירה- MLU והן במיומנויות פרגמטיות, יוזמה, הבנה, שפה סטראואטיפית והקשר.

הערותי: מחקר מעניין שנערך בשיתוף עם המכון ללימוד מדעי הקוגניציה בטהרן לאוניברסיטת UCSB בקליפורניה. בין המחקרין הבודדים בתחום הטיפול באוטיזם שנעשה בסטנדרט מחקרי גבוה- RCT- Randomized Control Trial, ונעשה בילדים גדולים יחסית (גיל 6 עד 11 שאינם מגיבים במהירות להתערבות כמו בגיל הרך). המחקר הזה תרם לגוף ידע שהראה שהתערבויות נטורליסטיות התנהגותיות מביאות לשיפור מהיר יותר ובמדדים שלא היו המטרה הראשונית של הטיפול.

Featured Posts
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags